Hướng dẫn thanh toán

Tất cả các yêu cầu báo giá, sản phẩm xin Quý khách hãy fax đến số: 04.36866536 - hoặc gửi email cho chúng tôi: congtytnhhhaianh@gmail.com , hoặc truy cập trang web: www. khuonmauhaianh.vn - chúng tôi sẽ báo giá nhanh nhất cho Quý khách.